Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2020 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2020 klo 14.00—20.45

8. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 87/2020 vp
Hallituksen esitysHE 114/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
19.47 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Tässä vain esitän tämän lausumaehdotuksen, joka on vastalauseessa: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kuntakokeilun voimaantulon siirtymisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisen kunnille täysimääräisesti.”  

Kaiken kaikkiaanhan tämä kuntakokeilu on erinomaisen hyvä asia, mutta tärkeää on kuitenkin se, että siihen liittyvät kustannukset korvataan kunnille. Tästähän käytiin keskustelu, kun mietintö tuotiin ensimmäiseen käsittelyyn, että onko järkevää, että se annetaan kunnille. Kyllä se ehdottomasti on järkevää, siellähän ne työpaikatkin ovat, ja sen tähden on tärkeää, että tämä kuntakokeilu menee. Mutta tärkeää on sitten viedä tätä eteenpäin juuri siten, että siinä myös kustannuksista on huolehdittu. — Kiitos. 

19.48 
Anna-Kaisa Ikonen kok :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Risikon esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.