Pöytäkirjan asiakohta
PTK
165
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 14.12.2020 klo 14.00—20.45
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
19.49
Markku
Eestilä
kok
Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaisen lausuman. 
19.49
Paula
Risikko
kok
Arvoisa puhemies! Kannatan.  
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 29.1.2021 11.43