Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 166/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56

10.  Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

KansalaisaloiteKAA 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249382
Lausumaehdotus 26.2.2019
Liite 10A
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 17/2018 vp. Keskustelu asiasta päättyi 26.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Pilvi Torsti Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi on Ritva Elomaa Sami Savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille (Pöytäkirjan liite 10A). 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2018 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 72; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 86; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.