Pöytäkirjan asiakohta
PTK
166
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.2.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Lauri Ihalainen Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 2 lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 305/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.  
Mietintö ”jaa”, Lauri Ihalaisen lausumaehdotus 1”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 81; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Lauri Ihalaisen lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 81; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.2.2019 16.39