Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 166/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja   rajoitetusti  verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 26.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Pia Viitasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 3 lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 304/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 72; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
 
Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 83; poissa 14
 

Asian käsittely päättyi.