Pöytäkirjan asiakohta
PTK
166
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 26.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Pia Viitasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 3 lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 304/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 72; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
 
Mietintö "jaa", Timo Harakan lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 83; poissa 14
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2019 9:39