Pöytäkirjan asiakohta
PTK
166
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan  todistajien  vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun  lain  kumoamisesta  ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249380
Lausumaehdotus 26.2.2019
Liite 9A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 26.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Silvia Modig Krista Mikkosen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 9A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 27; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.9.2020 12.52