Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 166/2020 vp Täysistunto Tiistai 15.12.2020 klo 10.00—21.53

2.  Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Muu asiaM 4/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 26/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-342293
Epäluottamusehdotus
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 26/2020 vp. Keskustelu asiassa päättyi 11.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Johanna Ojala-Niemelä Mikko Kinnusen kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä ulkoministeri Pekka Haaviston asiassa.  

Keskustelussa on Sebastian Tynkkynen Mari Rantasen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ulkoministeri Pekka Haavistolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Lisäksi Ano Turtiainen on tehnyt epäluottamuslause-ehdotuksen, joka on kannattamattomana rauennut. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Kun muita ehdotuksia syytteen nostamista koskien ei ollut tehty, eduskunta hyväksyi Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksen ja päätti olla nostamatta syytettä ulkoministeri Pekka Haavistoa vastaan.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Epäluottamuslause-ehdotuksesta on äänestettävä. 

Luottamuslause ministeri Haavistolle ”jaa”, Sebastian Tynkkysen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 68; poissa 30
 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Merja Mäkisalo-Ropponen tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Eduskunta päätti, että ulkoministeri Pekka Haavisto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.