Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 166/2020 vp Täysistunto Tiistai 15.12.2020 klo 9.45

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 173/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1, 141/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2020 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2020 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Sofia Vikman Ari Koposen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi keskustelussa on Ari Koponen Juha Mäenpään kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen sekä Sofia Vikman Paula Risikon kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 12 lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

Lakiehdotusten hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 173/2020 vp sisältyvät 1.—30. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 1 ja 141/2020 vp hylkäämisestä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Ari Koposen lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 23; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 23; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 23; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin lausumaehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Äänestyksessä 9 Markku Eestilä /kok tarkoitti äänestää ”ei”. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 22 lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Tässä kohtaa toivon ja huomautan, että parvella ei olisi ehkä hyvä pitää kannettavaa tietokonetta aivan siinä reunalla turvallisuussyistä. Toivon, että se kannettava voidaan ottaa sieltä syliin.