Pöytäkirjan asiakohta
PTK
166
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2020 klo 9.45
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Markku Eestilä Paula Risikon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 136/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Markku Eestilän ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 22; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2020 11.49