Viimeksi julkaistu 10.2.2023 16.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 166/2022 vp Täysistunto Perjantai 10.2.2023 klo 13.00—13.30

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 291/2022 vp
LakialoiteLA 24/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.2.2023 pidettävään täysistuntoon.