Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 167/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.59

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 184/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.