Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 167/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.59

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 44/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 230/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.