Pöytäkirjan asiakohta
PTK
168
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 1.3.2019 klo 13.07
10
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  vapaaehtoisesta  maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.9.2020 10.28