Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 168/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.3.2019 klo 13.07

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 260/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon.