Pöytäkirjan asiakohta
PTK
168
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 1.3.2019 klo 13.07
3
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 14/2018 vp. Keskustelu asiasta päättyi 28.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Rami Lehto Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Rami Lehdon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 14; poissa 23
 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 6/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 14:48