Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 168/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.3.2019 klo 13.07

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 313/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 313/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.