Pöytäkirjan asiakohta
PTK
168
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 1.3.2019 klo 13.07
8
Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 14:48