Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 168/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.3.2019 klo 13.07

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon.