Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 168/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.3.2019 klo 13.07

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja  eräiksi  siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 41/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon.