Pöytäkirjan asiakohta
PTK
169
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 4.3.2019 klo 12.04—16.20
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 10:30