Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 169/2018 vp Täysistunto Maanantai 4.3.2019 klo 12.04

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja  eräiksi  siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 41/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.