Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 169/2018 vp Täysistunto Maanantai 4.3.2019 klo 12.04

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto-  ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 260/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 260/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.