Pöytäkirjan asiakohta
PTK
17
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 9.6.2015 klo 14.00—14.07
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 10.6.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.4.2016 13.27