Pöytäkirjan asiakohta
PTK
17
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27
3
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
KAA 2/2017 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto on 2.3.2017 ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Päivi Räsänen Lea Mäkipään kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 67, tyhjiä 1; poissa 49
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.3.2017 13.42