Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2017 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 1/2017 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen pöytäkirjasta ja ilmoituksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 271/2016 vp tarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan ja ilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 271/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.