Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2018 vp Täysistunto Tiistai 6.3.2018 klo 14.02—16.37

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja  maa- ja  puutarhatalouden  kansallisista  tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.