Pöytäkirjan asiakohta
PTK
17
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 6.3.2018 klo 14.02—16.37
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja  maa- ja  puutarhatalouden  kansallisista  tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2019 13.42