Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2018 vp Täysistunto Tiistai 6.3.2018 klo 14.02—16.37

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 191/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.