Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2018 vp Täysistunto Tiistai 6.3.2018 klo 14.02—16.37

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

Viimeksi julkaistu 7.3.2018 11.12