Pöytäkirjan asiakohta
PTK
17
2019 vp
Täysistunto
Torstai 13.6.2019 klo 14.00
2
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255513
Epäluottamusehdotukset 11.6.2019
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 12.6.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa ovat Ville Tavio Jani Mäkelän kannattamana, Petteri Orpo Sinuhe Wallinheimon kannattamana ja Sari Essayah Päivi Räsäsen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Matti Vanhanen
Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Ville Tavion ehdotuksesta Sari Essayahin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Petteri Orpon ehdotusta vastaan, ja lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Sari Essayahin ehdotus ”jaa”, Ville Tavion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 35; poissa 11
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen. 
2) Petteri Orpon ehdotus ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 39; poissa 11
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Petteri Orpon ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Petteri Orpon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 75; poissa 11
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. 
Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: äänestyksessä 3 Sofia Vikman /kok tarkoitti äänestää ”ei”. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 9:33