Viimeksi julkaistu 1.3.2022 17.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2022 vp Täysistunto Tiistai 1.3.2022 klo 13.59

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 234/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.