Viimeksi julkaistu 1.3.2022 17.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2022 vp Täysistunto Tiistai 1.3.2022 klo 13.59

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 9/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.