Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 170/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.3.2019 klo 14.11

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 317/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 317/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.