Pöytäkirjan asiakohta
PTK
170
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 5.3.2019 klo 14.11—18.22
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 13:09