Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 170/2020 vp Täysistunto Maanantai 21.12.2020 klo 11.59—15.11

4. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Hallituksen esitysHE 227/2020 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-370/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2020 vp
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp. 

Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 146 ja 227/2020 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2021 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—370/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi päätetään epäluottamusehdotuksista. 

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Vilhelm Junnila ps Lulu Ranteen ps kannattamana: ”Koronapandemian aiheuttama lisävelkaantuminen, hidastunut talouskasvu ja kasvavat ikäsidonnaiset menot uhkaavat johtaa valtiontalouden ja sitä kautta myös kuntatalouden syvenevään ahdinkoon. Hallitus ei ole reagoinut päivittämällä hallitusohjelmaansa, lisäämällä työllisyystoimia tai perumalla tarpeettomia menolisäyksiä, vaan on päinvastoin kasvattanut eivälttämättömiä menoja entisestään. Tämä tulee johtamaan lopulta koti-, hoiva- ja hoitopalveluiden sekä pienituloisten aseman heikkenemiseen. Hallitus on unohtanut kaikenikäisten suomalaisten pitkän aikavälin hyvinvoinnin. Hallitus on hyväksynyt järkyttävän kalliin EU:n elvytysrahaston nimellä kulkevan tulonsiirtopaketin Välimeren maiden hyväksi ja siten laiminlyönyt Suomen kansallisen edun puolustamisen, jättäen sotkun seuraavien hallitusten ja lastemme maksettaviksi. Eduskunta toteaa, että hallitus ei tämän johdosta nauti eduskunnan luottamusta.” 

Matias Marttinen kok Janne Sankelon kok kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallitus ei osoita sitoutumistaan hallitusohjelmaan kirjattuihin talouspolitiikan tavoitteisiin, eikä hallituksen muihin talouspolitiikan linjauksiin. Hallitusohjelman tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin ja julkisen talouden tasapainottamisesta ovat kannatettavia. Hallitus laati valtion omaisuuden myyntituloja huomioimatta viisi miljardia alijäämäisen budjetin jo kuluvalle vuodelle. Ensi vuoden talousarvioon sisältyvät toimet lisäävät velkaa ja pysyviä menoja epätarkoituksenmukaisesti. Budjettiriihessä syksyllä 2020 hallitus ilmoitti, ettei se edes tavoittele julkisen talouden tasapainoa kymmenen vuoden aikana ja luopui keskeisistä työllisyyspolitiikan tavoitteista. Hallitus ei ole kyennyt esittämään uskottavaa suunnitelmaa edes julkisen velkasuhteen tasaamiseksi. Hallituksen teot ja tavoitteet ovat ilmeisessä ristiriidassa. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Sari Essayah kd Peter Östmanin kd kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi pitänyt sopia uudesta hallitusohjelmasta ja perua sellaiset uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä. Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden. Hallituksen päätökset kiristävät asumisen ja liikkumisen kustannuksia, lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja heikentävät erityisesti maaseudun väestön asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Sari Essayahin ehdotuksesta Matias Marttisen ehdotusta vastaan, minkä jälkeen voittaneesta Vilhelm Junnilan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Matias Marttisen ehdotus ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 37; poissa 38
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Matias Marttisen ehdotuksen. 
2) Vilhelm Junnilan ehdotus ”jaa”, Matias Marttisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 25; poissa 40
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vilhelm Junnilan ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Vilhelm Junnilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 37, tyhjiä 24; poissa 39
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.