Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 171/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13

3. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 22/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2018 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2018 vp. Keskustelu asiasta päättyi 5.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Rami Lehto Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Rami Lehdon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 21; poissa 21
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 22/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.