Pöytäkirjan asiakohta
PTK
171
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13
3
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2018 vp. Keskustelu asiasta päättyi 5.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Rami Lehto Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Rami Lehdon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 21; poissa 21
 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 22/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 17:27