Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 214/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 35/2018 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
20.53 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Huomasin, että puhemies jo hivenen huokaili, että me puhumme niin paljon. [Puhemies: Ei mitään!] Mutta tänään olemme juhlineet puhemiehen 40-vuotistaivalta täällä eduskunnassa, ja ehkä vielä kolme minuuttia jaksatte odottaa. 

Tässä on nimittäin kyse tärkeästä korjauksesta. Voisi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla ”Lex Mikael Jungner”. Jungner nosti esille tämän rahankeräysproblematiikan ja sen järjettömyyden viime kaudella, ja nyt tämä rahankeräyslainsäädäntö uudistuu. 

Uusi laki siis korvaa nämä tähän asti voimassa olleet tällaiset määräaikaiset keräyskohtaiset rahankeräysluvat toistaiseksi tai jatkuvasti voimassa olevilla luvilla ja mahdollistaa itse asiassa ilmoituksenvaraiset pienimuotoiset kansalaiskeräykset. Tämä on hyvä uudistus. Tietynlaisia tämmöisiä pop-up-tyyppisiä keräyksiä voidaan tämän jälkeen järjestää helpommin. 

Rahankeräyslupa myönnetään siis toistaiseksi voimassa olevana ja hakuprosessia kevennetään tässä uudistuksessa huomattavasti nykyisestä. Ja myöntämisen edellytyksenä olisi siis jatkossa pääsääntöisesti keräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen ja keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Rahankeräysluvan haltijan tulisi tehdä tämän jälkeen vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräyksen järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. 

Tämän lisäksi nämä pienemmät kertaluontoiset pienkeräykset tulisivat mahdollisiksi ja niissä riittäisi pelkkä ilmoitus. Pienkeräyksen järjestäjältä ei siis edellytettäisi toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä. Ja keräyksen voisi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Keräystarkoitus tulee kertoa tuossa ilmoituksessa, ja sen toteutumista valvotaan. Pienkeräyksen tuotto saisi olla korkeintaan 10 000 euroa ja keräyksen saisi järjestää korkeintaan kahdesti vuodessa. 

Tämä on siis osa tätä normien purkutyötä, jota pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimesta tällä kaudella on tehty ja hyvä osoitus siitä, että kun oikeat puolueet ovat hallituksessa, niin niitäkin tapahtuu, joita entiset sosiaalidemokraatit ovat ajaneet, eli näin Jungnerinkin tavoite tulee keskustan, kokoomuksen ja sinisten toimesta toteen täytetyksi. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 214/2018 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.