Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  ulosottokaaren  muuttamisesta  ja  eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 71/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 22/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 71/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.