Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

19. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  terveydenhuollon  ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon.