Pöytäkirjan asiakohta
PTK
172
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58
2.3
Suullinen  kysymys  Isis-taistelijoiden  ja  heidän perheidensä paluusta Suomeen (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
SKT 284/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Tähän Isis-taistelija-teemaan on kaksi kysymystä eri ryhmillä. Otetaan ne tässä vaiheessa. — Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, edustaja Räsänen. 
Keskustelu
16.24
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Todellakin Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme estämään näiden vierastaistelijoiden paluun Suomeen, ja täytyy huomioida myös nämä perheenjäsenet. Tiedetään, että terroristisen ideologian omaksuneet naiset ovat myös uhka ympäristölle ja ovat syyllistyneet terroritekoihin. 
Lisäksi on tiedossa, että taistelualueelta on jo palannut Suomeen henkilöitä, jotka ovat voineet tulla väärillä henkilötiedoilla ja turvapaikanhakijoina. Tänään käsittelyssä oleva tiedustelulaki tuo yhden työkalun poliisille, mutta tiedustelen: miten edistätte nyt vielä jäljellä olevalla toimikaudellanne sitä, että lainsäädäntö saataisiin sekä tämän paluun estämiseksi kansalaisuuslain kannalta että myös tämän oleskelulupalainsäädännön kannalta riittävän tiukaksi [Puhemies koputtaa] ja viranomaisille riittävät resurssit? 
 
16.25
Sisäministeri
Kai
Mykkänen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tähän on sinänsä tartuttu ajoissa, ja meillä poliisi on suojelupoliisin johdolla hyvin tarkkaan valvonut jokaisen niin sanotun varhaisen palaajan, joita jo aiempina vuosina on tullut. 
No, nyt ollaan siinä tilanteessa, että kalifaatti on viimein kukistumassa, ja on erittäin tärkeää tässä tilanteessa, myös yhdessä meidän pohjoismaisten kollegoidemme kanssa, varmistaa, että kukaan ei huomaamatta palaa, ja täällä kohdistetaan toimia, kuten sanoin. 
Viittasitte kysymykseen kansalaisuuksista. Täällä on tällä viikolla käsittelyssä hallituksen esitys, että kansalaisuus voitaisiin kaksoiskansalaiselta poistaa, jos hän syyllistyy terroritekoon Suomen elintärkeitä etuja vastaan Suomessa. Me olemme nyt käynnistäneet tarkastelun siitä, voidaanko Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten puitteissa laajentaa tulevaisuudessa tällaista mahdollisuutta myös sellaisiin terrorijärjestön toimintaan osallistumisiin, jotka tapahtuvat ulkomailla, [Välihuutoja oikealta] taistelualueilla. 
Lainsäädäntö tässä on haasteellista, esimerkiksi Ruotsista on liikkunut toisiakin huhuja, mutta Ruotsin sisä‑ ja oikeusministerit vahvistivat minulle tänään, että Ruotsin perustuslaki estää kansalaisuuden poistamisen kaikissa tilanteissa. Tanskassa taas on toisenlainen tilanne. Me katsomme nyt, mikä on kansallisen turvallisuuden kannalta Suomelle paras ratkaisu. 
 
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 10.28