Pöytäkirjan asiakohta
PTK
172
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58
2.6
Suullinen kysymys perusturvan varassa elävien asemasta (Markus Mustajärvi vas)
Suullinen kysymys
SKT 287/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Otetaan loput kysymykset siten, että on yksi kysymys ja yksi vastaus. — Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, edustaja Mustajärvi. 
Keskustelu
16.51
Markus
Mustajärvi
vas
Arvoisa puhemies! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti tällä viikolla raportin, jonka sisältö on karua kuultavaa. Osalle perusturvan saajista toimeentulotuesta on tullut pysyvä osa toimeentuloa. Perusturvan varassa elävien määrä on lisääntynyt nyt 40 000 henkilöllä. Hallituskauden aikana tehdyt lakimuutokset ovat heikentäneet eniten yksin asuvien ja yksinhuoltajien tilannetta ja lapsiperheitten asemaa ylipäätään. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajista kaksi viidesosaa saa aktiivimallin perusteella alennettua etuutta. Arvoisat ministerit ja hallitus, tämäkö on se perintö, jonka haluatte jättää pienituloisille kansalaisille? 
16.52
Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Perustoimeentulotuki sijoittuu ministeri Saarikon tontille, mutta täällä on aktiivimalli mainittu, ja totean siitä seuraavaa: 
Toimeentulotuki on kuitenkin myös suojannut näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Tässä tutkimuksessa myös todetaan, että EU‑maiden vertailussa suomalaisen perusturvan varassa elävien tulotasoa voidaan pitää melko hyvänä tai keskimääräisenä. 
Aktiivimallista totean juuri sen, että tämän vuoden alusta aktiivisuutta on voinut todentaa opiskelemalla ja ensi kuussa, siis huhtikuun alusta, astuu voimaan asetus, joka nimenomaan myös lisää niitä aktiivisuuden täyttäviä ehtoja. 
Puhemies Paula Risikko
Otetaan tästä vielä lisäkysymys. 
16.53
Markus
Mustajärvi
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Indeksijäädytykset ja ‑leikkaukset ovat sellainen hiljainen rosvo, joka käy muun muassa työttömyys-etuuksia, asumistukea ja kotihoidon tukea saavan kukkarolla. Sen lisäksi aktiivimalli kurittaa myös aktiivisia työttömiä. Itse asiassa mallilla ei ole mitään tekemistä aktiivisuuden kanssa, vaan kyse on pelkästä työttömyysturvan kaavamaisesta leikkauksesta. 
Arvoisat ministerit, hallitusohjelmanne tulevaisuuden visio on Suomi 2025 — yhdessä rakennettu. Kuinka te voitte puhua yhteisestä Suomesta, kun sysäätte tietoisesti valtavan joukon ihmisiä jopa perusturvan ulkopuolelle? 
16.54
Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! En täysin kuitenkaan voi myöskään tämän raportin... Olemme lukeneet saman raportin edustajan kanssa, ja siellä edelleenkin todetaan nimenomaan ne suojaavat tekijät, jotka kaikkein pienituloisimpia suojaavat meidän etuusjärjestelmän kautta. Ja kun me puhumme meidän perusturvasta, meidän täytyy myös muistaa se, että peruspalvelut ovat osa sitä. Ne ovat merkittävä osa tätä kokonaisperusturvaa. 
Jos täällä myös todetaan tällä hetkellä ja tänä päivänä, että pitkäaikaistyöttömyys on puolittunut, yhä useampi työllistyy, [Paavo Arhinmäki: Mutta köyhyys on lisääntynyt!] mielestäni se myös vähentää köyhyyttä, kun puhutaan nimenomaan vaikkapa perheköyhyydestä, [Välihuutoja vasemmalta] siitä, että vanhemmat työllistyvät. Haluan todeta myös, että työllisyyden lisääntyminen on myös vähentänyt työttömyydestä itsestään aiheutuvia kuluja kokonaisuutena. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 10.41