Pöytäkirjan asiakohta
PTK
172
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58
2.7
Suullinen kysymys hoitotyön arvostuksesta  ja  hoitajakoulutuksen vetovoimaisuudesta (Veronica Rehn-Kivi r)
Suullinen kysymys
SKT 288/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Ja nyt sitten kysymys ja vastaus, kysymys ja vastaus. — Ruotsalainen eduskuntaryhmä, edustaja Rehn-Kivi. Yksi kysymys, yksi vastaus. 
Keskustelu
16.55
Veronica
Rehn-Kivi
r
Arvoisa puhemies, värderade talman! Här frågades redan om situationen inom vården, men för tydlighetens skull ännu en fråga.  
Vi är alla överens om att det finns för få vårdare, och problemet måste lösas i hela landet. Tilläggsfinansiering är en viktig del av lösningen, men en lika stor fråga är tillgången till vårdare. 
Vanhushuollon suuri ongelma on se, että meillä ei ylipäätään ole tarpeeksi hoitajia ja hoitotyötä tekeviä henkilöitä. Avoimia työpaikkoja on vaikea täyttää. Meillä on kymmeniätuhansia lähihoitajia, jotka tekevät aivan muuta kuin hoitotyötä. 
Vårdarbete är ett viktigt arbete. Utan vårdare inom äldreomsorgen skulle vi inte klara det här samhället. Utbildningen måste göras mera lockande och samtidigt måste vi se till hur vi utvecklar vården. 
Arvoisa ministeri Saarikko, miten saamme hoitotyöstä niin houkuttelevaa, että koulutetut hoitajat hakeutuvat hoitotehtäviin, ja miten saamme lähihoitajakoulutuksesta nykyistä vetovoimaisemman, jotta meillä on tulevaisuudessa tarpeeksi hoitohenkilökuntaa? 
16.56
Opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Suomeen tarvitaan lisää hoitajia, se on päivänselvä asia, koska meillä ikääntyviä on yhä enemmän ja vanhuspalvelujen tarve kasvaa tulevina vuosina. Hoitajakoulutusmääriä on nostettu määrätietoisesti jo useiden vuosien ajan, ja nyt vielä tänä vuonna lisätoimena lisäsimme opiskelijavuosia ammatillisessa koulutuksessa 500:lla. Se on tärkeätä, että me jatkamme tällä tiellä, löydämme polun, jolla hoitajia koulutetaan lisää nimenomaan vanhustyöhön. 
Toinen näkökulma on se, että meillä pitää olla sitoutuneita, osaavia hoitajia myöskin tulevaisuudessa. Se on meidän vahvuutemme tänä päivänä, ja haluamme luottaa siihen, että suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on osaavissa käsissä myöskin tulevaisuudessa. Sen takia poistetut soveltuvuuskokeet — edustaja Kiuru opetusministerinä poisti soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta — me palautimme, koska haluamme, että meillä työskentelee sitoutuneita ammattilaisia myöskin tulevaisuudessa. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 10.42