Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon.