Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 173/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.3.2019 klo 13.02—16.33

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksiHallituksen   esitys  eduskunnalle  vuoden   2019  lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 323/2018 vp
Hallituksen esitysHE 324/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 51-54/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 12.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 11.3.2019 kello 12. 

Asian käsittely alkaa tiistaina 12.3.2019 kello 10 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä 1 tai 2 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. 

Asian yksityiskohtainen käsittely on keskiviikkona 13.3.2019 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2019 pidettävään täysistuntoon.