Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 173/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.3.2019 klo 13.02

3. Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 36/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251453
Muutosehdotus 8.3.2019
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 36/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset.  

 

1. lakiehdotus 

5 a luku 

4 § 

Markus Mustajärvi vas 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1. lakiehdotuksen 5 a luvun 4 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa.  

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirja liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 10; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

57 § 

Markus Mustajärvi vas 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 57 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 10; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotus 

19 § 

Markus Mustajärvi vas 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 19 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 10; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2017 vp sisältyvien 1.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.