Pöytäkirjan asiakohta
PTK
173
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.3.2019 klo 13.02
3
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251453
Muutosehdotus 8.3.2019
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 36/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset.  
1. lakiehdotus 
5 a luku 
4 § 
Markus
Mustajärvi
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että 1. lakiehdotuksen 5 a luvun 4 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa.  
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirja liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 10; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
57 § 
Markus
Mustajärvi
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että 57 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 10; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
19 § 
Markus
Mustajärvi
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että 19 § saa sen muodon, mikä on pöydälle jaetussa monisteessa. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Markus Mustajärvi on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 10; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2017 vp sisältyvien 1.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.3.2019 10:27