Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 173/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.3.2019 klo 13.02

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta  ja  eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 275/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

10 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen mukaiseen muotoon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 54; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

33 a § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon. 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ehdotusta. 

 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 54; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

33 c § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa opposition vastalauseessa esitetyn muodon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 53; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

45 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon. 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

50 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseessa esitetyn muodon. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

53 b § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotus 

17 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

32 c § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

3. lakiehdotus 

3 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää vastalauseen mukaiseen muotoon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 52; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Voimaantulosäännös 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän voimaantulosäännöstä vastalauseen mukaiseen muotoon. 

Kari Uotila vas 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

4. lakiehdotus 

4 § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälää vastalauseen mukaiseen muotoon. 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 275/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.