Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 173/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.3.2019 klo 13.02

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 158/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

8 § 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 69; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

11 §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 69; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

17 §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 67; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

18 §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

25 §  

 

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 68; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

 

40 §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 68; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

2. lakiehdotus  

3 a §  

Merja Mäkisalo-Ropponen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 

Anna Kontula vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Maria Tolppanen /sd tarkoitti äänestää ”ei” äänestyksessä 17 ja Suna Kymäläinen /sd tarkoitti äänestää ”ei” äänestyksessä 19. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.