Pöytäkirjan asiakohta
PTK
173
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.3.2019 klo 13.02
6
Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
8 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 69; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
11 §  
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 69; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
17 §  
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 67; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
18 §  
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
25 §  
 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 68; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
 
40 §  
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 68; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
2. lakiehdotus  
3 a §  
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän hyväksymistä vastalauseen mukaisena. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Maria Tolppanen /sd tarkoitti äänestää ”ei” äänestyksessä 17 ja Suna Kymäläinen /sd tarkoitti äänestää ”ei” äänestyksessä 19. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.10.2020 14.23