Pöytäkirjan asiakohta
PTK
174
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 11.3.2019 klo 12.03—15.06
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä  eräiksi  siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvät 1.—3. ja 5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.11.2020 13.52