Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 174/2018 vp Täysistunto Maanantai 11.3.2019 klo 12.03—15.06

5. Hallituksen   esitys  eduskunnalle laiksi   pankki-  ja  maksutilien  valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 43/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
13.40 
Olli Immonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Suomessa on merkittävää sähköisen liiketoiminnan ja rahoitusalan teknologian eli fintechin osaamista. Nyt uuden lainsäädännön valmistelu on tehty finanssisääntelyn näkökulmasta, mikä on tärkeää, mutta esityksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tasapainoisesti alan elinkeinoelämän toimintaympäristöä ja sen tulevaisuudenmahdollisuuksien avaamista. 

Huomioon ei ole otettu riittävästi liiketoiminnan näkökulmia, vaikka samaan aikaan valtionhallinto panostaa voimakkaasti muun muassa Tekoälyaika-ohjelmaan ja muuhun digitalisaatioon. Nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla luonteeltaan kansainväliset startupit ja projektit keskittyvät sinne, missä lainsäädäntö ja liiketoimintaedellytykset ovat suotuisia. Mikäli Suomi saattaessaan viidennen rahanpesudirektiivin kansallisesti voimaan lisää direktiivin minimivaatimuksiin kansallista ylisääntelyä, todennäköisesti seuraus on se, että alan yritykset eivät sijoitu Suomeen vaan sellaisiin maihin, joissa direktiivi on saatettu voimaan yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky huomioiden. 

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ehdottaakin, että virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn osalta hallituksen esitys otettaisiin valtiovarainministeriössä uudelleen valmisteluun nimenomaan alan elinkeinomahdollisuuksien näkökulmasta ja käytäisiin samalla läpi kehiteltävä sääntely-ympäristö verrokkimaissa, kuten Liettuassa, ja pyrittäisiin luomaan niihin verrattuna alan liiketoiminnalle Suomessa selkeä ja kilpailukykyinen sääntelykokonaisuus. 

Arvoisa puhemies! Tämän edellä olevan perusteella ehdotankin, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 2. lakiehdotus hylätään. 

13.42 
Laura Huhtasaari ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Immosen tekemää äskeistä esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.