Pöytäkirjan asiakohta
PTK
175
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.3.2019 klo 12.00—14.44
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.3.2019 14.48