Pöytäkirjan asiakohta
PTK
176
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53
10
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Kansalaisaloite
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 36/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
2 § 
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muodon. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 16; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
2. lakiehdotus 
2 § 
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa 2. lakiehdotuksessa perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muodon. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 16; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
19 § 
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Esitän, että 19 § saa sen muodon, jota perussuomalaiset ovat esittäneet, eli että se poistetaan. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 17; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 84/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 18/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä ja kansalaisaloitteeseen KAA 1/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 9:54