Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

10. Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain  muuttamisesta  annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 36/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

2 § 

Leena Meri ps 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muodon. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 16; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

2. lakiehdotus 

2 § 

Leena Meri ps 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa 2. lakiehdotuksessa perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muodon. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 16; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

19 § 

Leena Meri ps 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 19 § saa sen muodon, jota perussuomalaiset ovat esittäneet, eli että se poistetaan. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 17; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 84/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 18/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä ja kansalaisaloitteeseen KAA 1/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.