Pöytäkirjan asiakohta
PTK
176
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 23 b § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaista muotoa. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Kristiina Salonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Kristiina Salosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 65; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 10:06