Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

11. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  terveydenhuollon  ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotuksen 23 b § 

Kristiina Salonen sd 

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen mukaista muotoa. 

Outi Alanko-Kahiluoto vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Kristiina Salonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Kristiina Salosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 65; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.